tangtoctieng anh
summer camp 2018
4
Học Thử FREE
Tiếng Anh Giao Tiếp
Du Học Nhật-Hàn

Khóa học Tiếng Anh Thiếu Nhi

Thông tin khóa học:
Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài
Số buổi học: 30 buổi/khóa (1.5h/buổi)
Giáo trình: Incredible Enlgish


Mục tiêu khóa học:
- Tạo dựng cho trẻ nền tảng, tư duy và vốn từ vựng  tiếng Anh vững chắc cho việc học tiếng Anh cấp độ tiểu học.Hình thành khả năng sử dụng tiếng Anh trong những tình huống cụ thể phù hợp độ tuổi, đặc biệt chú trọng rèn luyện cho trẻ phần ngữ âm, điều kiện tiên quyết để bé nói và nghe tiếng Anh chuẩn.Khuyến khích cảm hứng, sự yêu thích, thái độ tiếp nhận tiếng Anh tự nhiên.
- Học viên của khóa học Tiếng Anh thiếu nhi được chia thành sáu cấp độ từ Incredible 1 đến Incredible 6 theo trình độ đầu vào của học viên. 

Tin tức liên quan